KK SELEKTA Sremska Kamenica,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0103216007 Dragić Miloš 2009
0103219002 Gajić Anamarija 2009
0103217006 Marković Vuk 2009
0103219010 Milinković Elena 2009
0103219004 Sladojević Aleksa 2009
0103216008 Švarc Vladimir 2009
0103218011 Trifunac Danica 2009
0103216012 Vukosavljev Vukašin 2009
0103217005 Vuleković Nemanja 2009
0103218006 Đurić Miloš 2010
0103218008 Gavrilov Luka 2010
0103216009 Jovanovski Nikola 2010
0103218001 Sremčević Jovana 2010
0103218003 Ugrinić Isabella Maria 2010
0103218005 Ugrinić Filip Danijel 2011

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Mitrović Tatjana Pomoćni tren.
Pavlović Nestorović Selena Služb. Predstavnik
Stamenković Jelena Pratilac