KK LD Novi Sad,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0106216030 Barašin Dunja 2009
0106217019 Komadinović Nađa 2009
0106218013 Lavrnić Danilo 2009
0106218027 Ljubanić Luka 2009
0106218042 Maron Marko 2009
0106218022 Matijašević Emilija 2009
0106219017 Mijanović Vasilije 2009
0106218024 Milićević Luka 2009
0106218034 Pejčić Gorana 2009
0106218028 Pejić Vukašin 2009
0106216043 Petrović Teodra 2009
0106219008 Šuluburić Nikola 2009
0106216036 Vujinović Anđela Jovana 2009
0106217042 Bjelica Uroš 2010
0106217044 Dervišević Damir 2010
0155518004 Matić Lazar 2010
0106218026 Milojević Mihajlo 2010
0106217032 Pejin Minja 2010
0103216010 Rašić Jovan 2010
0106217022 Bulatović Đorđe 2011
0106218010 Majstorović Dušan 2011
0106218011 Pejić Mihajlo 2011
0106218041 Schmidt Alexander 2011
0106217002 Žerajić Miloš 2011
0106218032 Žviždak Matija 2011

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Bolić Zlatko Trener
Vojinović Nikola Trener
Bolić Vesna Služb. Predstavnik
Bolić Zlatko Služb. Predstavnik